www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Po08102020

Last update09:11:44

Back Kauzy

Kauzy

Právní rozbor pro Fresh

MUDr. Kuba v Radě města

     MUDr. Martin Kuba má v Radě města rozhodně nejsilnější pozici. Uvítám jakékoliv informace o tom, jak je možné, že během dvou let v politice, získal tak silnou pozici. Za tyto informace předem děkuji.   

MUDr. Martin Kuba při jednání Rady města 4.3.2009:

     Před jednáním Rady za mnou přišel MUDr. Kuba na chodbu, když jsme rozmlouvali s Primátorem  Mgr. Thomou. Ptal se mě, proč řeším záležitosti společnosti Fresh CZ s.r.o. Odpověděl jsem mu, že společnost Fresh zastupuji. Řekl mi, že jsem podnik prodal a že se do toho nějak zamotávám. Odpověděl jsem mu, že se do ničeho nezamotávám.

     MUDr. Kuba hlasoval pro v obou případech. Byl pro, abych byl přizván do Rady k jednání, ovšem dle jeho chování, soudím, že pouze ze dvou důvodů. Za prvé si připravoval živnou půdu pro to, aby mohl říci, že mi dal šanci a za druhé, aby mě zdiskreditoval před ostatními radními a celou věc uzavřel.

     MUDr. Kuba poukazoval na skutečnost, že v žádosti o revokaci usnesení, držíc ji v rukou, uvádí jednatelka společnosti 1 100 000 Kč, které si vypůjčila na koupi a provoz podniku. Zároveň poukazuje na kupní smlouvu, kde cena za prodej podniku je 50 000 Kč. Když odpovídám, že jsou určitá obchodní tajemství, trvá na svém a chce znát odpověď. Vysvětluji, že podnik jsme budovali s jednatelkou společně, že neznám přesně pohyby pěněz v účetnictví a že by musel pozvat naší účetní, pokud by chtěl znát podrobnosti. PhDr. Procházka navrhuje tuto konverzaci přerušit, jelikož Rada města není finanční úřad a nepřísluší jí, hodnotit interní obchodní záležitosti podniku. MUDr. Kuba posměšně zakončí téma tím, ať tohle, myšleno naše obchodní záležitosi, raději nikde neříkáme. 

     Chápu, že doktor není podnikatelem a jeho způsob přemýšlení je postaven na jiných principech, než způsob přemýšlení obchodníka. Domnívám se ale též, že i inteligentní doktor (a doktor Kuba bezesporu inteligentní je), alespoň pokud o cízím majetku rozhoduje, by mohl vyřešit jednoduchou obchodnickou hádanku. Když do podniku investujete tři a půl roku, máte úvěr v bance 400 000 Kč a dluh u rodičů 700 000 Kč, potom tento podnik má sice hodnotu, ale pokud jej prodáváte, prodáváte jej ze závazky. Pak může být účetní cena za podnik skutečně 50 000 Kč.

     Při čtení předvolebního magazínu ODS jsem byl přesvědčený, že MUDr. Kuba je náš člověk. Jeho náklonnost k tajemníkovi a politické lobby bylo ovšem zřejmě silnější, než závazek "hájit liberálně-konzervativní principy", jak uvádí v rozhovoru. Na otázku "Jaké principy to podle vás jsou?" odpovídá: "Především svoboda jednotlivce a rovná příležitost pro všechny. To jsou základní východiska, která vnímám ať už v podnikatelské nebo společenské úrovni. V té praktické rovině politiky je to maximálně efektivní stát či úřad, který vám pomáhá, ale neomezuje. Nebrání vám realizovat svobodně vaše sny a myšlenky."  

     Jsou to krásná slova, ale 1. náměstek hejtmana MUDr. Kuba podle nich nejedná.

     Ladislav Vrabel 

Důvody neplatnosti výpovědi

      Podle našeho názoru je výpověď neplatná, a to ze spousty důvodů. Nejen že je neplatná, protože vypovídá smlouvu, která nikdy neexistovala, tedy údajnou smlouvu z roku 1999 mezi Statutárním městem České Budějovice a společností Fresh CZ s.r.o., přičemž společnost Fresh vznikla v roce 2008, tedy o děvět let později, než uzavřela zmiňovanou, jak už jsem uvedl, neexistující, smlouvu, ale také jí, tedy výpověď, podepsala osoba, která není oprávněná ji podepsat. 

     Dalším a pro mě hlavním důvodem, proč je výpověď neplatná, je proto, že se přící dobrým mravům. To, co jí totiž předcházelo, se samo osobě příčí dobrým mravům. Prosazování osobních zájmů tajemníka magistrátu v Radě města. Tajemník magistrátu, který má v Radě poradní hlas a platí za znalce zákona, využil nepravdivých informací k tomu, aby radní přesvědčil, že jsme nesolidní nájemci, že porušujeme zákony a vystavěl svými nepravdivými argumenty situaci tak, že radní ani nemohli jinak, než hlasovat pro výpověď. Kdyby tak neučinil, Radní by neměli jediný důvod výpověď, ani pro to, aby vůbec diskuze o výpovědi začala.

     Zde jsou argumenty pro hlasování o výpověd, které tajemník radním předložil: 

1) Pan Vrabel určitou dobu, aniž by to dal na vědomí a pokud bych na to neupozornil, provozoval provozovnu bez živnostenského listu. Důkazy budou dodány.

Tajemník Řeřábek obvinil pana Vrabela z porušení živnostenského zákona a podmínek nájemní smlouvy.

2) Pan Vrabel nemohl prodat podnik, když žádný neměl. Když neměl živnostenské oprávnění, neměl ani podnik, tak ho ani nemohl prodat. 

     Tajemník Řeřábek tímto obvinil provozovatele pizzerie z podvodu vůči městu, z porušení podmínek nájemní smlouvy a z porušení živnostenského zákona a obchodního zákoníku.

     Opak prokazujeme právním rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE.

3) Provozovatelé obešli vlastníka, tedy město tím, že neměli souhlas vlastníka, tedy města, k prodeji podniku, resp. k převodu práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na nový subjekt, ke kterému prodejem došlo.

     Opak prokazujeme právním opět rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE. 

     Opak dále prokazujeme souhlasem Správy domů s umístěním sídla v objektu pizzerie, který byl vydán ještě před založením společnosti, t.j. 28.11.2008. Ke shlédnutí ZDE. 

 

     Zde jsou argumenty, které předložil radním ředitel Správy domů Ladislav Volf: 

     Ředitel Správy domů s.r.o. Ladislav Volf uvedl, že nájemné platíme řádně, jiné problémy, kromě porušení živnostenského zákona, tedy podnikání bez živnostenského oprávnění nebyly.  

     Opak prokazujeme protokolem z kontroly živnostenského úřadu.   

     Později mi ředitel Volf řekl, co dále sdělil radním, že jsme "obešli" město prodejem podniku.

     Opak prokazujeme právním opět rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE.  

     Opak dále opět prokazujeme souhlasem Správy domů s umístěním sídla v objektu pizzerie, který byl vydán ještě před založením společnosti, t.j. 28.11.2008. Ke shlédnutí ZDE.  

     Pro případ nejasností máme k dispozici několik audio nahrávek rozhovorů, které proběhli mezi jednatelkou společnosti Fresh CZ s.r.o., ředitelem Správy domů s.r.o. a Ladislavem Vrabelem. Tyto dokazují že provozovatelé  s městem jednali a drželi se doporučení Správy domů.

 

     Takto zdůvodnili radní a odhlasování výpovědi nájemní smlouvy:

     1.náměstkyně primátora Ing. Ivana Popelová (ODS) mi do telefonu krátce po Radě řekla, že pro výpověď hlasovala také, protože:"... jak pan ředitel Volf, tak pan tajemník, nám oznámili, že určitou dobu, aniž byste to dal na vědomí a pokud by vás na to neupozornili, provozoval provozovnu bez živnostenského listu."

     Náměstek primátora Mgr. Rudolf Vodička (KDU-ČSL) mi při rozhovoru sdělil, že pro výpověď byl pouze jeden relevantní důvod: podnikali jsme, aniž bychom měli živnostenské oprávnění. On sám tvdí, že to byl pro něj jediný, ale pádný důvod, proč zvedl ruku pro výpověď. 

     Mgr. Jana Menzelová (ODS) mi sdělila, že důvodem pro výpověď bylo podnikání bez živnostenského oprávnění a že jsme neměli souhlas k prodeji podniku. Kdo Radě sdělil tyto informace mi odmítla říct s tím, že jednání jsou neveřejná. 

     Ing. Bc. Břetislav Kábele (ODS) sdělil důvodů vícero, ovšem na první pohled bylo jasné, že má informace, které na Radě nezazněly. S tajemníkem jsou přátelé.  Podnikáním bez živnostenského oprávnění počínaje, prodejem podniku bez souhlasu města pokračuje, až k takovým libůstkám, jakože, jako pronajímatel se musíme chovat jako řádní majitelé tržně a když můžeme dostat vyšší nájem, musíme dát výpověď, abychom mohli dostat více. Mimojiné také v okamžiku, kdy jsem ztratil živnostenské oprávnění, smlouva zanikla.     

     MUDr. Martin Kuba (ODS) byl přesvědčený, že nájemní smlouva zanikla ztrátou živnostenského oprávnění. Byl názoru, že jsem podnikal bez živnostenského oprávnění. Tvrdil, že prodej nemohl být uskutečněn, protože jsem žádný podnik neměl, když jsem přišel o živnostenské oprávnění.Byl překvapen, že výpověď dostala společnost Fresh CZ s.r.o. Mluvil o tajemníkovi a bylo evidentní, že informace získal od tajemníka. Nikdo jiný totiž nikdy nevykládal právní genezi prodeje tímto způsobem.

     Petr Kocar (ODS) (na článku pracujeme)

     Doc. RNDr. Miroslav Tetter (KDU-ČSL) důvod pro výpověď nesdělil. Na stránce webu pod jeho jménem najdete emeilovou komunikaci mezi doc. Tetterem a mnou. Nebo klikněte ZDE