Znovuzavedení nočních linek MHD v ČB :-)

V listopadu roku 2009 jsme se začali věnovat radnicí plánovanému zrušení nočních linek MHD ve městě České Budějovice. Petici proti zrušení nočních linek MHD podepsalo během několika málo dnů 1364 občanů našeho města, na sociální síti se do skupiny proti zrušení nočních linek MHD přidalo okolo sedmi tisíc lidí. Radní a zastupitelé města svými rozhodnutími nakonec opravdu noční linky MHD zrušili. Ze strany občanů následně došlo na vyjednávání s primátorem Thomou, který nakonec prosadil jednu samostatnou noční linku, která byla placena ve speciálním režimu, tuším že třiceti korunami za jízdu.      Nyní, po dvou letech, se opět vracíme k názoru, že univerzitní - krajské město si noční linky MHD zaslouží. Dopravní podnik zpracoval jedenáct různých variant. Varianty nakonec rozdělil na ty více povedené (ke shlédnutí ZDE) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwjAGgH9swRHMmNlMTI1MTMtZTYxOS00MDgyLTg1MWMtZTc2MDg2YzJlZjg0&hl=en_US

a na ty povedené méně (ke shlédnutí ZDE) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwjAGgH9swRHNjA5NjY3ZjEtYjU5NS00MGVhLTk2ZmItMTI5MmM4OTc4NTAy&hl=en_US.

Čtyři povedenější návrhy poté DP předložil ke schválení radním. Předseda představenstva Dopravního podniku Bc. Slavoj Dolejš mi k výběru návrhů řekl: "Návrh, který jsme předložili radě města ke schválení jsme vybrali pro jeho praktičnost. Jednak je to vlastně ověřený model s drobnou úpravou a dobrým 40 minutovým intervalem. Tato varianta je pro nás také finančně únosná. Takže jsem rád, že můžeme občanům nabídnou kvalitnější a dostupnou noční dopravu. V nočních linkách bude platit běžný tarif."

K závěru bych Vám ještě rád předložil tiskovou zprávu Dopravního podniku k nočním linkám a novým tarifům městské hromadné dopravy a rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na obnovení nočních linek MHD.

Ladislav Vrábel

 

------------------------------ TISKOVÁ ZPRÁVA ------------------------------

Od prosince budou v Českých Budějovicích zavedeny dvě noční linky MHD za běžný tarif

Rada města schválila návrh Dopravního podniku města České Budějovice na opětovné zavedení dvou nočních linek 53 a 59, ve kterých bude platit běžný tarif jako na jiných linkách.

České Budějovice, 19. 10. 2011 – Noční veřejná doprava v Českých Budějovicích bude od 11.12.2011 zajišťována dvěma linkami 53 a 59 a dojde ke zrušení speciálního nočního tarifu. Cestující tak budou i v nočních spojích platit běžné jízdné jako na ostatních denních linkách.

 

Linka 53 bude vedena v trase Máj-A.Barcala – Jihočeská Univerzita – Výstaviště – Poliklinika Sever – Nádraží – Senovážné náměstí-DK – Poliklinika Jih – Náměstí Bratří Čapků. Linka 59 pak v trase Vltava – Strakonická-Möbelix – Družba-IGY – Poliklinika Sever – Nádraží – Suché Vrbné. Trasy těchto dvou linek jsou téměř totožné jako před dvěma lety, drobnou odlišností je pouze to, že linka 53 nepojede ze sídliště Máj k Nádraží Rudolfovskou třídou jako dříve, ale přes zastávku Senovážné náměstí-pošta, v opačném směru pak přes zastávku Žižkova-VŠERS.

 

Veřejností velmi žádané obnovení původního rozsahu nočních linek je umožněno mimo jiné díky zefektivnění provozu celého systému MHD a spoluprací Statutárního města s Dopravním podnikem, jejichž společným zájmem je vyhovět požadavkům cestujících.

 

------------------------------ KONEC ------------------------------

 

------------------------------ TISKOVÁ ZPRÁVA ------------------------------

Od 11. prosince se mění tarif v českobudějovické MHD

Rada města schválila návrh na změnu tarifu jízdného v českobudějovické MHD. Důvodem je změna struktury tarifu, zavedení nových typů jízdenek a úprava cen odpovídající objektivním vlivům jako je především změna sazby DPH. Změny se dotknou jednotlivých i předplatných jízdenek a tarifních zón.

České Budějovice, 19. 10. 2011 – Od poslední změny tarifu jízdného MHD v Českých Budějovicích

v září 2007 uplynuly více než čtyři roky. Za tu dobu výrazně vzrostly ceny vstupů, jako jsou pohonné hmoty či energie, nedávno se přidaly další vlivy v podobě zvýšení sazby DPH, povinnosti nákupu zimních pneumatik apod. Dopravní podnik také intenzivně investoval do modernizace vozového parku a infrastruktury.

 

Tyto objektivní vlivy však nejsou jediným důvodem úpravy. Cílem bylo zjednodušení struktury jednotlivého jízdného, přizpůsobení sortimentu předplatných jízdenek skutečné poptávce a rozlišení sazeb pro děti do 15 let a studenty starší 16-ti let.

 

V sortimentu základních jednotlivých jízdenek budou nově jízdenky pouze na 20 minut a 60 minut s tím, že cena 20-minutové se zvyšuje o 1,- Kč na 13,- Kč a u 60-minutové se cena nemění. Dále budou k dispozici jízdenky na 24 hodin za 50,- Kč, jako doplňková forma prodeje pak 30-minutové jízdenky u řidiče a SMS jízdenky za jednotnou cenu 25,- Kč.

 

Změna zahrnuje řadu vstřícných kroků vůči cestujícím. Jedním je zrušení tzv. dovozného – za přepravu zavazadel tedy nebude muset nikdo platit. V nočních linkách bude zrušeno speciální zvýšené jízdné a zaveden běžný tarif. U zlevněných jednotlivých jízdenek pro děti od 6 do 15 let se ceny nemění

 

Zcela novými typy jednotlivých kusových jízdenek budou:

- hromadná školní jízdenka (200,- Kč) – platí po dobu 4 hodin pro skupinu až 30 dětí do 15-ti let a dvoučlenný pedagogický dozor

- rodinná víkendová jízdenka (100,- Kč) – platí po celý víkend a ve státem uznaných svátcích pro 2 dospělé a až 3 děti do 15-ti let

- 7-denní jízdenka (190,- Kč) – platí po dobu 168 hodin od označení

 

Časové předplatní jízdenky budou nově strukturovány na občanské plné jízdné, děti 6-15 let, studenty 16-26 let a důchodce do 70 let. Zároveň se zjednoduší systém tarifních zón. Namísto současných pěti budou pouze dvě. Zóna 1 zahrnuje území města a zóna 2 obce v jeho okolí. Časové předplatní jízdenky bude možné zakoupit buďto pro jednu zónu (město nebo okolní obce) nebo pro dvě zóny, které pokrývají celou síť MHD. Ceny občanského plného jízdného a jízdného pro důchodce jsou upraveny především o vliv zvýšené sazby DPH. Sazby pro děti jsou přibližně na úrovni třetiny plného jízdného (u některých typů dětských časových jízdenek dochází dokonce ke snížení ceny), sazby pro studenty jsou zhruba na poloviční výši plného jízdného. Ustanovení pro bezplatnou přepravu osob a věcí se nemění.

 

V souvislosti se změnou tarifu bude před začátkem jeho platnosti omezen prodej časových předplatných jízdenek. Od 20.10.2011 bude zrušen prodej kupónů s platností 1 rok, 180 dní a 90 dní. Od 11.11.2011 bude zrušen prodej 30-denních kupónů. Staré jednotlivé jízdenky mohou cestující i prodejci vyměnit za nové s doplatkem v Informační kanceláři DPmČB v Mercury Centru nebo v pokladně v areálu autobusové vozovny v Novohradské ulici do 29.6.2012. Po přechodné období do 31.12.2011 budou při přepravní kontrole akceptovány i staré jízdenky pro jednotlivou jízdu za předpokladu jejich správného označení ve vozidle.

 

 

------------------------------ KONEC ------------------------------

 

Komentářů
Znovuzavedení nočních linek MHD v ČB :-)
Viagra 2014-09-29 02:56:31

sildenafil

http://levitra.shop1.cz/
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."