www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Po08102020

Last update09:11:44

Back Politka

Napadení v Igy centru

  • PDF

Výpověď: "Ahojky lidi, tak vám píšu jak se to v pondělí 7.4. stalo. Šli jsme do Igy centra a najednou přiběhla cikánka za mojí přítelkyní a křičela na nás, že jsme jejímu synovi ukradli čepici(mimochodem to nebyla pravda). Začala fackovat mojí přítelkyni a potom jí mlátila mobilem do hlavy do oblasti spánku, tahala jí za vlasy. Dávala jí pěstí do břicha. Potom se do toho přidal její syn. Snažil jsem se bránit svojí přítelkyni. Popral jsem se s tím cikánem až mi roztrhal tričko. Snažil jsem se situaci uklidnit, tím, že jsem řekl, že zavolám policii. Myslel jsem si, že se lekli a odešli, to jsem se ale pletl. Snažil jsem se uklidnil rozrušenou přítelkyni, tak jsme si sedli na lavičku u prodejny s parukama a co se nestalo:. Do pěti minut si cikinská mamina se synkem zavolala na pomoc tatínka. Otec mě odtáhl pryč, nemohl jsem nic dělat, byl nad moje síly. Zatím co jsem se snažil ubránit sám sebe, cikánka se synkem pokračovali v bití mé přítelkyně. Zajímavé bylo, že jsme volali pomoc pomoc ale nikdo se nenabídl. Lidé chodili okolo a nikdo se nesnažil nijak zakročit. Všichni jen koukali. Přítelkyně byla celá od krve, cikánská rodina utekla a až poté přišla ochranka Igy. Potom zavolali policii a záchranku. Výsledek je takový: že přítelkyně má zlomený nos, prokouslý ret modřiny po celé hlavě a strávili jsme hezkých pár hodin v nemocnici. Jsme zvědaví, jak situace bude dále pokračovat, vzhledem k tomu, že už není v našem městě bezpečno, bojíme se, co bude dál."

Město nepovolilo instalaci bezpečnostních kamer na dům, kde sídlí Fresh Pizzerie u Žáby. Ta čelí pravidelným vloupáním.

  • PDF

Vážení přátelé, Fresh Pizzerie u Žáby byla minulý měsíc opět vykradena. Je tomu tak každý rok minimálně jednou. Správa domů s.r.o. sice z důvodu bezpečnosti vyměnila zárubně a dveře za dubové, ale následně provozovateli pizzerie nepovolila instalaci bezpečnostních kamer na fasádu domu. Důvod: "Provozovatel pizzerie je ve výpovědi." Provozovatel pizzerie ovšem dostává různé výpovědi bez udání důvodu již šestým rokem a do pravomocného rozhodnutí soudu je dle zákona potřeba na nájemní vztah pohlížet jako na platný. Bezpečnostní kamery mají chránit nejen majetek pizzerie, ale také majetek města - městský dům. Tvrdošíjné "NE" z vedení městské společnosti je tak v naprostém rozporu s §2 (2) zákona o obcích (Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.), s §38 (1) zákona o obcích (Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.) a především s §38 (2) (Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,[15] pokud tento zákon nestanoví jinak.). Tuto informaci předávám zastupitelům města, o jejich reakci Vás budu informovat. Váš Ladislav Vrabel

Neefektivní využívání městské policie v Českých Budějovicích bije do očí.

  • PDF

Strážníci městské policie takřka denně stojí v prázdné Krajinské ulici. Strážníci městské policie jsou úkolováni primátorem města Jurajem Thomou a toto byl jeho příkaz. Před lety jsem panu primátorovi navrhl, aby město do Krajinské ulice nechalo nainstalovat pevné zábrany, kupříkladu v podobě do země se zasouvajících sloupků, či elektricky otevírané brány. Ti, jež mají povolení k vjezdu by měli karty, či by se otevření dožádali interkomem na operačním středisku MP, stejně jako příslušníci záchranných sborů či policie ČR. Naše město ovšem raději utrácí tisíce korun denně za strážníky, kteří sedí v automobilu v prázdné ulici. Někdy můžete v Krajinské potkat i čtyři strážníky najednou, hlídkující, jestli pěší zónou neprojíždí někdo bez povolení. O efektivitě hovořit nemusíme. Jediným efektem je nepříjemný pocit z přítomnosti MP tam, kdy by stačilo levné řešení, jež by nikomu nezpůsobovalo nepříjemné pocity. Městská policie, stejně jako město, má předcházet páchání přestupků. Ono schovávání se strážníku v podloubí za sloupem, ono trapné číhání na řidiče, jež si zkracují cestu pěší zónou, je nejen zoufale malé, ale vůbec se neshoduje obecnými myšlenkami zákona o obecní policii.

Děkuji panu primátorovi, že dělá hlupáky jak z nás občanů města, tak i ze strážníků městské policie. Alespoň občas naše vedení radnice měří všem stejným metrem.
Ladislav Vrabel

Fresh Pizzerie u Žáby otevře přezahrádku - bez povolení

  • PDF

- Fresh Pizzerie u Žáby příští týden otevře předzahrádku. Povolení jsme opět nedostali. Bez jakéhokoliv odůvodnění a přestože nám městská vyhláška v souladu se zákonem zaručuje právo mít předzahrádku jako jakákoliv jiná restaurace.

- Nejvyšší správní soud označil "vyklizení předzahrádky" 1. 8. 2012 za nelegální, leč město na svých webových stránkách v rubrice "na pravou míru" stále lže o tom, že byl zákrok v souladu s právem. Předzahrádka dodnes nebyla vrácena.

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/na-pravou-miru/stranky/vyklizeni-predzahradky-na-piaristickem-namesti.aspx

Město opět zahajuje sezonu předzahrádky diskriminací provozovatele Fresh Pizzerie u Žáby

  • PDF

Vážení přátelé, město zastoupené Vladimírou Hruškovou nevyhovělo žádosti o pronájem pozemku pro naší předzahrádku. Bez udání důvodu. Ladislav Vrabel

Celý článek...