www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Po08102020

Last update09:11:44

Back Politka Pronájmy Rada města protahuje zrušení výběrového řízení na Kotvu

Rada města protahuje zrušení výběrového řízení na Kotvu

  • PDF

Rada města na včerejším jednání nezrušila výběrová řízení na provozovatele kina Kotva a Galerie v Domě umění. Výsledky výběrových řízení jsou stále platná.

Radní se usnesli na tom, že požádají renomovanou právní kancelář o právní posudek. Na věc jsou mezi radními evidentně rozdílné názory. Zatímco primátor Thoma zjistil už při hlasování o výsledcích výběrového řízení na kino Kotva, že něco není v pořádku, a jako jediný hlasoval proti, ostatní radní si zrušením výběrového řízení nejsou jisti.
Thoma chce odvolat Ivu Sedlákovou z místa vedoucí odboru kultury, takže oficiální tvrdí, že město postupovalo při vypsání výběrového řízení špatně. Výběrové řízení údajně nemělo být vypsáno na nájemce kina Kotva a Galerie v Domě umění, ale jako veřejná zakázka na dodavatele služby. Víceméně se snaží naznačit, že došlo k procesnímu pochybení, díky kterému by bylo možné výběrová řízení napadnout u soudu a tím způsobit městu nepříjemnou situaci. Já s Thomou souhlasím. Je skvělé, že město přišlo na "průšvihy" spojené s výběrovým řízením ještě před podepsáním smluv, ale na druhou stranu vidím, že nám primátor říká pravdy jen část a ještě nám tu pravdu dává ze strany, jež námi má býti viděna.
Co vlastně primátor vedoucí odboru kultury vytýká? Že navrhla radě města vypsat výběrové řízení na pronájem kina Kotva a na pronájem Galerie v Domě umění namísto toho, aby navrhla vypsat výběrové řízení na provozovatele. Rada města, ve které sedí dva doktoři práv a tajemník, jenž by měl dohlížet nad správností postupů následně odsouhlasila obě nájemní smlouvy a pověřila ředitele Správy domů, aby nájemní smlouvy podepsal. Ze zákona o obcích je patrné, že uzavírat nájemní smlouvy je výlučně pravomocí rady města. Chápu, že Iva Sedláková mohla radním "podstrčit" návrh nájemní smlouvy, ale rada města tento nájem odsouhlasila v poměru 9:1 a 9:2. Máslo na hlavě mají tedy především Iva Sedláková a radní města, vyjma primátora Thomy. Je tu ovšem ještě jedna věc, na kterou jsem se dnes primátora Thomy zeptal. Kdo nařídil Ivě Sedlákové, aby vypsala výběrové řízení na pronájem kina Kotva a Galerie v Domě umění? Jestli jsem dobře pochopil primátorovu odpověď, tak to byla právě rada města. Dla jsem si tu práci, abych toto usnesení rady města dohledal. Skutečně. Ivě Sedlákové uložila vypsat výběrové řízení rada města. Mělo jít ovšem o výběrové řízení na využití, nikoliv pronájem kina a galerie.
Tato procesní záležitost je oficiálním důvodem ke snaze o zrušení výběrového řízení. Skutečným důvodem je podle mě uvědomění si, že výběrové řízení proběhlo v naprostém rozporu s morálními standardy naší společnosti. Kino Kotva získal kamarád náměstkyně primátora zodpovědné za kulturu, přičemž výběrová komise ani nehodnotila návrh vítěze výběrového řízení. Doporučila jej, protože byl jediným uchazačem. Ještě že nebyl jediným uchazečem třeba Láďa Kajbar, to bychom měli každý den místo evropského artového filmu znělku aktualit, popřípadě vyndávání skleněného oka. Čtyřicetiprocentní hodnocení bylo ve výběrovém řízení za rozvoj kultury, přičemž v projektu vítěze se o rozvoji a budoucímu přínosu (myslím, že vůbec) nehovoří. Třiceti procenty se ve výběrovém řízení měla hodnotit hospodářská rozvaha, přičemž vítěz výběrového řízení předložil rozvahu s takřka tříset tisícovým mínusem, Oproti tomu konkurenční, o mnoho lepší projekt, byl z výběrového řízení vyřazen díky nesmyslnému důvodu. Nejasnosti žadatele. Žadatel ale naprosto jasně uvedl, kdo je, aniž by v zadání výběrového řízení byly v tomto směru určeny jakékoliv podmínky.
Primátor Thoma tak dle mého názoru především chrání svou kolegyni náměstkyni Popelovou, pod níž odbor kultury spadá. Zajímavé je, že jej v této záležitosti příliš nepodpořil první náměstek Joch.
V tuto chvíli vidím dvě možnosti. Buďto se bude dál (a není důležité, jakými cestami) tlačit na to, aby kino Kotva dostal do své správy současný provozovatel, a tlak bych vnímal především z jiných stran, než od náměstkyně Popelové, anebo proběhne slušné výběrové řízení a kino dostane ten, který nabídne lepší podmínky. Já osobně jsem pro druhou variantu. Nezáleží mi na tom, kdo bude kino Kotva provozovat, ale přál bych si, aby šlo o artové kino, kde budou promítány umělecké, především evropské, filmy. Současný stav "multikina II" mi nevyhovuje. Možná se současný provozovatel zamyslí a nabídne něco víc, možná k provozu kina najdeme někoho schopnějšího. Ať tak, nebo tak, město může jen získat.
Ladislav Vrabel

 

Komentářů
CO?
Ondra III. 2012-04-19 19:05:53

Na artové filmy do kin v ČR nikdo nechodí. Pokud chcete artové kino, připravte si z rozpočtu
města tak 6 milionů.
Ladislav Vrabel 2012-04-19 19:43:42

Na druhou stranu dvě multikina také nepotřebujeme. Obzvlášť, když to větší ani není
třeba dotovat.

A kdo vlastně řekl, že na artové kino je třeba 6 mil dotace?
Ondra III. 2012-04-19 20:17:31

Stačí se podívat, když Kotva čirou náhodou dává artovej film... když spočítám
promítače, toho, co odtrhává lístky, pokladní a jednu v kavárně, tak je to s diváky cca
stejně! A to kino je závislé hlavně od diváků. Založit kino na náročných filmech je
sebevražda. Někdo totiž to topení, elektřinu a vodu musí zaplatit.
Ladislav Vrabel 2012-04-20 00:33:35

Zkuste marketing ?.)
Ladislav Vrabel 2012-04-20 00:35:13

Když jde prodat v multikině cokoliv, musí jít prodat i dobrý film :-)
morální stan"dardy"?
rozhleds 2012-04-19 19:54:54

Za to z vašich článku "morální standardy" jen čiší ?!!! a co když budějčáci
chtějí prostě jen normální kino bez reklam a popcornu?
Současné Kotvě držíme palce,
nenechte se znechutit a odradit!!!
"Vydrž Prťka, vydrž!"
Ladislav Vrabel 2012-04-19 20:16:10

Chápu, že pan Turínský má své příznivce , ale já hodnotím způsob výběrového řízení
v podání města a to je opravdu fujtajbl fijalovej.
artové kino
Vyprážaný rezeň 2012-04-20 18:23:40

Kotva nemusí být artová, bohatě by stačilo, kdyby byla alternativou k multikinu, což dnes
není. Proč máme v Budějovicích dvě kina s podobným programem a jedno z nich dotujeme z
městského rozpočtu? Tak dotujme obě kina, nebo nedotujme žádné. Mělo by být jasné, proč
Kotva peníze dostává a jaký produkt má za městské peníze odevzdávat.
BUDOUCNOST KINA KOTVA – CO SE PÍŠE V PROJEKTECH?
Radomír Dohnal 2012-04-23 15:37:56

Dva navrhované projekty z nedávného výběrového řízení na provoz Kina Kotva, které díky
Ladislavovi Vrábelovi a jeho stránkám http://ceske-budejovice.cz konečně mohla vidět i
veřejnost, představují dva nepříliš rozdílné pohledy na to, jaký přístup zvolit při
budoucím směřování „posledního normálního“ budějického kina. Možnost pročíst si a
porovnat oba materiály tu dosud chyběla, a celkem oprávněně jsme mohli získat pocit, že na
radnici opět někdo rozhoduje za nás, aniž bychom byli seznámeni s podrobnostmi. Osobně si
proto velmi považuji investigativní činnosti L.Vrábela, nemohu však přímo souhlasit s jeho
jednostranným pohledem na celý konkurs, přičemž se člověk neubrání dojmu, že silně
straní jedné skupině.

Oba představené projekty jsou bezesporu kvalitní a navzdory obecnému
soudu, nejsou zdaleka tolik rozdílné, jak by se mohlo zdát. Jsou jen strukturovány odlišným
způsobem, přičemž z jednoho je patrno deset let praktických zkušeností, a jistá tendence po
retrospektivním bilancování. Buďme konkrétnější, a řekněme přímo, že je to právě
projekt Jana Turinského, současného provozního kina. Skutečně, více než o „plánech do
budoucna“ se v něm dozvíme o tom, co již bylo uděláno. A upřímně přiznejme, že toho
nebylo zrovna málo. Druhý projekt, pod kterým je podepsána Žaneta Sýkorová a David
Trávníček sází na změnu zavedených pořádků a je více inovativní. Nestojí za ním však
toliko vlastní zkušenosti autorů, jako spíš dobré myšlenky a chytré nápady posbírané po
jiných kinech.

Duo Sýkorová & Trávníček jsou „Promítači, kteří zachraňovali letní
kino Háječek“ a pan Turínský je ten elegán s bradkou, popírající jeho nemladý věk.
Známe tedy aktéry, ale navzdory osobním sympatiím k jedněm či druhým by nebylo moudré
pouštět se do hodnocení jen na základě prvotního dojmu. Dílo Sýkorové a Trávníčka
skutečně slibuje změnu – dopolední vysílání pro důchodce, více festivalů, více
„artu“ do celých Budějic. Je to ucelená koncepce, která slibuje mnohé. Ale pozor, slíbit
se dá ledacos. Návrh Turinského je o poznání střízlivější a není tedy možná tolik na
první pohled lákavý. V praxi to ale neznamená nic jiného, než právě to, že uchazeč stojí
pevně nohama na zemi, nečiní plané sliby a nenahání si popularitu honestací jednotlivých
minorit. Po deseti letech lze předpokládat, že už asi tuší, co by mohlo a nemuselo
fungovat.

Současné dramaturgické pojetí Kina Kotva možná působí navenek trochu ospalým
dojmem, ale biograf s nepopiratelným osobním kouzlem navštíví ročně 37 000 návštěvníků.
Právě kvůli tomu „zastavení v čase“. V době, kdy je tak snadné stáhnout si nejnovější
film nelegálně, a ve městě, kde už bohužel máme jeden odosobněný moderní multiplex, to
určitě není špatný výsledek. Tvrzení, že by kdokoliv dokázal zvrátit současný
klesající trend jednosálových kin, je poté větou s obsahem hodnoty předvolebního slibu.
Před námi jsou dva projekty, z nichž jeden bilancuje desetileté výsledky vlastní aktivity a
dává nám záruku pokračování v daném kurzu. Druhý nám nabízí nové a lákavé pojetí,
oprášení staré a rezavé kotvy, ovšem s určitým přídavkem nejistoty toho, jak to nakonec
vlastně dopadne. Navíc v sobě nese i nepříjemný nádech osobního ataku.

Po bitvě je totiž
každý generál, a je velmi snadné se trefit do nedostatků a pochybení opozice. Turinský je u
pomyslného kormidla Kotvy deset let, což je dlouhá doba na „úspěchy“, ale také na to, aby
se něco nepodařilo. A je to právě projekt „promítačů“, kteří znají provoz kina Kotva
pouze z úzkého pohledu okýnka promítárny, jež vidí největší chybu na konání
konkurenčního žadatele v údajně úmyslném nezajištění dotace Europa Cinemas.

Pokud se
podíváme na rozpočty obou projektů, mnoho dalších rozdílů nenajdeme. Sýkorová a
Trávníček předpokládají roční dotaci od města ve výši milionu korun, protože už
dopředu počítají s dotací, kterou Turinský nesehnal. Turinského projekt vyžaduje od města
právě o těch dvě stě tisíc víc, kvůli chybějící dotaci. O tom, že zažádat a získat
tuto dotaci může v tomto roce, a tím smazat onen vyzvedávaný finanční rozdíl, se bohužel
nikde nedočteme.
V relaci líbivých slibů, které ale budou těžko domahatelné, bychom ostatně
mohli pokračovat i nadále. Je jistě pravdou, že Kino Kotva ročně nemálo protopí a celý
provoz je energeticky neefektivní, a také je pravdou, že instalací nového systému vytápění
a izolace by se dala ušetřit polovina nákladů, což tvrdí i Sýkorová. Už nám ale
neprozradí, kde by město vzalo statisíce na onu inovaci. Jistě že všichni chceme
ekologičtější a hospodárnější provoz kina, ale tento líbivý příslib bychom museli také
zaplatit. A to už nám neprozradí. Podobných detailů by se našlo více, například Ladislav
Vrábel se velmi trefně obouvá do pronájmu vývěsky na Lannově třídě za 18 000 ročně. A
má pravdu. Bohužel nás už ale neupozorní na zřízení nových webových stránek, zmíněných
v projektu Sýkorové, za 72 000. Stránek, které už existují. Vyčítat tedy jednomu či
druhému projektu mrhání, je přinejmenším dvousečnou zbraní.

V projektu pana Turinského
stojí za povšimnutí určitě tato citace „Vzhledem k tomu, že v rozpočtu není možné
přesně určit výnosy ze vstupného pro další roky, je v rozpočtu kalkulováno se ztrátou.“
Odtud se tedy berou ona zneklidňující záporná čísla. To není bianko šek a omluvenka s
příslibem nekonečného proudu financování ze strany radnice. Je to jen velmi střízlivá
předpověď, vycházející ze současného trendu kin v Čechách a deseti let praktických
zkušeností s provozem. Sýkorová a Trávníček slibují rozpočet vyrovnaný, ale díky
nedostatku praktických zkušeností prostě předpokládají jednoznačný a neotřesitelný
úspěch „své nové Kotvy“. Jsem rád, že důvěřují svému projektu, ale jejich entuziasmus
nesdílím. A než barevně vysochané představě o úspěšně provedených změnách dám
přednost lidem, kteří skutečně ví, co dělají.

Mgr. Radomír Dohnal
Rada města protahuje zrušení výběrového řízení na
Viagra 2014-09-28 22:00:09

sildenafil praha

http://levitra.shop1.cz/
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."