www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Sob08152020

Last update09:11:44

Back Politka Pronájmy Město nepovolilo instalaci bezpečnostních kamer na dům, kde sídlí Fresh Pizzerie u Žáby. Ta čelí pravidelným vloupáním.

Město nepovolilo instalaci bezpečnostních kamer na dům, kde sídlí Fresh Pizzerie u Žáby. Ta čelí pravidelným vloupáním.

  • PDF

Vážení přátelé, Fresh Pizzerie u Žáby byla minulý měsíc opět vykradena. Je tomu tak každý rok minimálně jednou. Správa domů s.r.o. sice z důvodu bezpečnosti vyměnila zárubně a dveře za dubové, ale následně provozovateli pizzerie nepovolila instalaci bezpečnostních kamer na fasádu domu. Důvod: "Provozovatel pizzerie je ve výpovědi." Provozovatel pizzerie ovšem dostává různé výpovědi bez udání důvodu již šestým rokem a do pravomocného rozhodnutí soudu je dle zákona potřeba na nájemní vztah pohlížet jako na platný. Bezpečnostní kamery mají chránit nejen majetek pizzerie, ale také majetek města - městský dům. Tvrdošíjné "NE" z vedení městské společnosti je tak v naprostém rozporu s §2 (2) zákona o obcích (Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.), s §38 (1) zákona o obcích (Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.) a především s §38 (2) (Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,[15] pokud tento zákon nestanoví jinak.). Tuto informaci předávám zastupitelům města, o jejich reakci Vás budu informovat. Váš Ladislav Vrabel

Komentářů
Město nepovolilo instalaci bezpečnostních kamer na
Viagra 2014-09-26 03:52:12

sildenafil praha

http://levitra.shop1.cz/
Město nepovolilo instalaci bezpečnostních kamer na
Viagra 2014-09-29 00:02:50

sildenafil koupit

http://levitra.shop1.cz/
MÄ›sto nepovolilo instalaci bezpeÄ?nostn?­ch kamer
Fully loaded kodi 2015-04-20 17:55:29

I can't believe I forgot to come here and thank you guys once more for the awesome nomination, it
means a lot! THANK YOU!

http://droidking.co.uk/ourshop/cat_928421-Android-Dongles.html
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."