www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Sob08152020

Last update09:11:44

Back Politka Radnice

Radnice

Právní analýza tajemníka Řeřábka

  • PDF

     Tuto právní analýzu nechal vypracovat tajemník magistrátu Ing. Zdeněk Řeřábek u právníka magistrátu JUDr. Homolky. Dále ji předložil radním před začátkem zasedání rady města 4.3.2009. Analýza měla radní přimět k tomu, aby nezrušili usnesení, na základě kterého dostala společnost Fresh CZ s.r.o. výpověď z nájmu nebytových prostor bez udání důvodu. 

Tajemník magistrátu Ing. Zdeněk Řeřábek

  • PDF

     Tajemník magistrátu Ing. Zdeněk Řeřábek měl a má osobní zájem na likvidaci Fresh Pizzerie u Žáby. Přestože tvrdí novinářům, že se v Radě města k záležitosti pizzerie odmítl vyjádřit, protože je sousedem pizzerie a nájemcem ve stejném obecním domě jako pizzerie, opak je pravdou. Tvrdí, že neví proč ho pan Vrabel obviňuje, že s výpovědí nájemního vztahu nemá žádnou spojitost.

     Tajemník Řeřábek nařídil vykonat vedoucí živnostenského úřadu několik po sobě jdoucích kontrol provozovny pizzerie. Za tuto snahu mu patří dík, protože díky čtyřem kontrolám ze živnostenského úřadu je skvěle zdokladováno, že pan Vrabel neporušil živnostenský zákon provozováním bez živnostenského oprávnění. 

     Tajemník Řeřábek měl soukromé rozhovory s ředitelem Správy domů, při kterých ho informoval o údajných přestupcích a porušování zákona provozovatelů. Tajemník Řeřábek několikrát naznačil, že v přímé souvislosti s nevypovězením nájemní smlouvy pizzerii, navrhne kontrolní komisi odvolání ředitele Volfa z funkce.  KLIKNUTÍM NA FOTOGRAFII SPUSTÍTE ZVUKOVOU NAHRÁVKU.

 

     Tajemník Řeřábek při jednání Rady města 14.1.2009  inicioval hlasování o vypovězení nájemní smlouvy tím, že zpochybnil solidnost provozovatelů pizzerie a obvinil je z několikerého porušení zákona. Jedná se o tyto nepravdivé argumenty:

1) Pan Vrabel určitou dobu, aniž by to dal na vědomí a pokud bych na to neupozornil, provozoval provozovnu bez živnostenského listu. 

     Tím tajemník Řeřábek obvinil pana Vrabela z porušení živnostenského zákona a podmínek nájemní smlouvy.

     Toto tvrzení tajemníka magistrátu můžeme prokázat svědeckou výpovědí několika radních a výpovědí ředitele Správy domů Volfa. Dále toto prokazujeme právní analýzou, kterou tajemník vypracoval a předložil Radě města při jejím zasedání 4.3.009. V této analýze tvrdí, že Ladislav Vrabel porušil zákon provozováním bez živnostenského oprávnění. Právní analýza je ke shlédnutí ZDE.

 

2) Pan Vrabel nemohl prodat podnik, když žádný neměl. Když neměl živnostenské oprávnění, neměl ani podnik, tak ho ani nemohl prodat. 

     Tajemník Řeřábek tímto obvinil provozovatele pizzerie z podvodu vůči městu, z porušení podmínek nájemní smlouvy a z porušení živnostenského zákona a obchodního zákoníku.

     Toto tajemníkovo tvrzení jsme na žádotst soudu schopni doložit svědeckou výpovědí a dvěmi nahrávkami tohoto tajemníkova tvrrzení. 

     Opak prokazujeme právním rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE.

 

3) Provozovatelé obešli vlastníka, tedy město tím, že neměli souhlas vlastníka, tedy města, k prodeji podniku, resp. k převodu práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na nový subjekt, ke kterému prodejem došlo.

     Opak prokazujeme právním opět rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE. 

     Opak dále prokazujeme souhlasem Správy domů s umístěním sídla v objektu pizzerie, který byl vydán ještě před založením společnosti, t.j. 28.11.2008. Ke shlédnutí ZDE. 

     V měsíci únoru začala být záležitost ohledně výpovědi Fresh Pizzerii u Žáby diskutovaným tématem nejen mezi radními a úředníky magistrátu, ale i mezi zastupiteli města a zvláště pak mezi obyvateli města. Tajemník přestal tvrdit, 

     Tajemník Řeřábek při zasedání Rady města 4.3.2009 předkládal některým radním účtenky z pizzerie jako důkaz, že byla pizzerie provozována v měsíci Březnu, tedy již bez platného nájemního vztahu. Tyto účtenky prý získal pomocí tajného hosta, jemuž zaplatil, aby tento šel do pizzerie a nakoupil zde potraviny a nápoje. Otázkou je, jestli tajnému hostu za služby zaplatil z peněz veřejných, a pak musí existovat v účetnictví magistrátu výdejový pokladní doklad, nebo zaplatil službu z peněz svých soukromých.

     Tajemník Řeřábek nechal vypracovat, nebo vypracoval právní analýzu, kterou radním předložil na zasedání Rady města 4.3.2009. V tomto dokumentu mimojiné tvrdí, že "uvedený postup zmíněných osob tak vzbuzuje důvodné podezření z obcházení živnostenského zákona a svědčí pro pochybnosti o solidnosti a důvěryhodnosti Fresh CZ s.r.o. jakožto nájemce obecního majetku." A dalším tvrzením "...lze na základě analýzy známých skutečností dospět k důvodným pochybnostem o právnosti jednání nájemce ve vztahu k uvedenému pronájmu, jež mohou být dostatečným důvodem výpovědi." Další neznámou je, pokud nevypracoval právní analýzu sám tajemník Řeřábek, jestli za vypracování zaplatil z peněz obecních, nebo z peněz vlastních. Právní analýza je ke shlédnutí ZDE.

     Tyto dva výše uvedené důkazy, jež tajemník Řeřábek předložil radním, měli radní přesvědčit, aby nehlasovali pro revokaci usnesení Rady města ze dne 14.1.2008 č.25/2009, na základě kterého jsme dostali výpověď z nájmu. O naší žádosti se nakonec nehlasovalo, protože údajně nebyla oficiálně podána. Přestože ji všichni radní obdrželi, Doc. RNDr. Tetter a Ing. Bc. Kábele skrze kancelář Primátora města a MUDr. Martin Kuba z ní při jednání citoval.

 

SEZNAM TAJEMNÍKOVÝCH NAHRÁVEK /Klikněte na název a pojďte poslouchat./:

1/ Tajemník magistrátu vydírá ředitele Správy domů.

2/ V červnu v baru se Zdeňkem - Jsi naivní debil.

3/ V červnu v baru se Zdeňkem - Pacifikovat politika. 

5/ Zdeněk v baru - Pacifikovat novináře. 

6/ Tajemník magistrátu: Jak se dostal do funkce primátor? 

5/ Zdeněk je prostě Hlava - cigarety. 

    

                                                                             Ladislav Vrabel

Náměstek primátora Mgr. Rudolf Vodička

  • PDF

    Náměstek primátora Mgr. Rudolf Vodička (KDU-ČSL) mi při rozhovoru sdělil, že pro výpověď byl pouze jeden relevantní důvod: podnikali jsme, aniž bychom měli živnostenské oprávnění. On sám tvdí, že to byl pro něj důvod, proč zvedl ruku pro výpověď. Jinak prý pizzerii mají všichni rádi a jim radním se tam na Piaristickém náměstí líbí.

     Ladislav Vrabel 

     Na žádost pana náměstka Vodičky zveřejňujeme jeho reakci a následnou komunikaci. 

Vážený pane Vrábele,

právě jsem si přečetl Váš komentář k našemu společnému jednání. Máte jistě právo na svou interpretaci. Nevím proč Vám vadí KDU-ČSL, ale alespoň uvádějte pravdivé informace - můj hlas nebyl v žádném případě rozhodující, což mohu doložit ze zápisů jednání rady města. A také jsem Vám neslíbil, že Vás podpořím - chtěl jsem pouze, abyste doložil, že údaje poskytnuté radě k rozhodnutí nejsou pravdivé. Vámi poskytnuté údaje nezměnily mé stanovisko. Jenom kdybyste logicky uvažoval - jdete žádat o novou nájemní smlouvu (a to ani nevím přesně, protože jediná oficiálně doručená žádost firmou Fresh CZ byla na prodloužení termínu k vyklizení nebytového prostoru) a přitom bez jakéhokoli právního vztahu v nebytovém prostoru podnikáte. Nezlobte se, ale toto není slušné jednání, ať k němu můžete mít jakýkoli důvod. K celé kauze došlo podle mého názoru Vaším liknavým postojem k opatřením, které jste jako podnikatel měl provést poté, co jste přišel o živnostenské oprávnění. Prosím o umístění tohoto mého vyjádření na uvedené internetové stránky stejně jako o pravdivé informování veřejnosti z Vaší strany.

 

S pozdravem a s poděkováním

 

Rudolf Vodička

 

     Vážený pane náměstku Vodičko,
     jak už jsem podotkl na webu, Vaše chování bylo vždy velmi slušné. KDU-ČSL mi nevadí.
     Uvedl jsem pravdivé informace. Nešlo o Váš hlas v prodloužení lhůty na vystěhování, ale o Váš hlas při revokaci usnesení č.25/2009, tedy usnesení, v němž jste hlasoval pro vypovězení nájmu Fresh Pizzerii u Žáby. Při našem rozhovoru jste mi uvedl, že jediným důvodem pro Vaše hlasování byla skutečnost, že jsem podnikal bez živnostenského oprávnění. Odpověděl jsem Vám, že Vaše jednání chápu, že by se v tomto případě jednalo o porušení zákona a o porušení nájemní smlouvy. Také jsem Vám prokázal protokoly a Vy sám jste přislíbil, že si skutečnost ověříte u vedoucí živnostenského úřadu, že jsem nikdy nepodnikal bez živnostenského oprávnění. 
     O novou nájemní smlouvu, jak píšete, jsem nikdy nežádal. Naše nájemní smlouva byla vždy platná a jelikož výpověď z nájmu zaslaná panem Ladislavem Volfem, je neplatná, naše smlouva je platná i nadále. Proto podnikáme s platným právním vztahem. Žádal jsem o revokaci usnesení a o prodloužení lhůty na vyklizení. Obě žádosti jsem doručil jak Správě domů, tak kanceláři Primátora města, tak i všem radním, včetně Vás, pane. Dva z radních, docent Tetter a inženýr Kábele dostali žádost prostřednictvím rozvozu materiálu kanceláří Primátora města. Váš kolega doktor Kuba ze žádosti citoval. Jak je možné, že tedy nebyla oficiálně doručená?
     K Vašim vyjádřením pro novináře: Proč zveřejňujete, kolikrát více někdo nabízí do budoucna vůči tomu, kolik někdo jiný platil? Proč nepoužijete raději nabídku vůči nabídce? A proč vybíráte nového nájemce podle nabídnutých peněz a ne podle názoru veřejnosti? A proč jste mě nekontaktoval, nebo jiný zástupce města, s žádostí o zvýšení nájemného? Připadá Vám jako korektní zlikvidovat bezdůvodně fungující podnik?
      Já na našem webu, na Vaši žádost o pravdivé informování veřejnosti, Vaše vyjádření uveřejním. Dovolíte mi prosím, také v zájmu pravdivého informování veřejnosti, uveřejnit nahrávku našeho společného rozhovoru u Vás v kanceláři?

Děkuji za reakci a jsem s pozdravem.

Ladislav Vrabel 

 

 

Vážený pane,

děkuji Vám za odpověď. Pro upřesnění - pro prodloužení lhůty na vyklizení jsem myslím hlasoval. O tom, že by výpověď z nájmu byla neplatná vůbec nevím, je to pro mne nová informace a o této věci nemůže rozhodnout nikdo jiný než soud.

Co se týče uveřejnění nahrávky našeho rozhovoru - vážený pane, tyto praktiky jsou mi zcela cizí a já jsem si v životě žádný rozhovor nenahrával. Přesto, že jsem neřekl nic za čím bych si dnes nestál, souhlas bych Vám dal pouze v tom případě, že bych byl Vámi upozorněn na to, že si schůzku nahráváte. Protože jste tak neučinil, nemohu souhlasit ani  s tím, abyste tuto nahrávku uveřejnil. Věřím, že mé důvody pochopíte. Ostatně - jak návštěvník Vašich internetových stránek pozná, že mluvíte Vy a se mnou?

Oficiálně byla doručena a radě města předložena pouze žádost o prodloužení lhůty k vyklizení objektu.

Že je pro Vás nastalá situace komplikovaná a problematická si uvědomuji a nemám z toho vůbec radost, to mi věřte.

 

S pozdravem

 

Rudolf Vodička 

 

     Musím podotknout, že pan náměstek Vodička, přestože jedná velice slušně a mám pocit, že i jinak je velice slušným člověkem, u soudu vypověděl, že jsme podnikali protiprávně. Je mi líto, že se stoprocentně přidal k tajemníkovi Řeřábkovi. Snad si jednou najde čas a chuť, aby situaci pochopil. Nějak mi připadá, že není ze stejného těsta, jako tajemník magistrátu, jen nemá dostatečnou jasnost a chuť pochopit podstatu problému. Jeho argumenty jsou samozřejmě naprosto nesmyslné a náměstek Vodička se v problému výpovědi Fresh Pizzerii u Žáby naprosto neorientuje. Jediné informace zřejmě přijímá od tajemníka magistrátu, popřípadě tajemníkových přátel, radního Kábele a v tuhle chvíli i radního a vícenežhejtmana Kuby.